Šeit, INTEREŠU LABORATORIJĀ, vari izmērīt temperatūru savai interesei par dažādām profesionālajām jomām. Temperatūras mērījums Tev īpaši noderēs, ja vēl svārsties pārdomās par mācību, studiju virziena izvēli.
Intereses šajā laboratorijā raksturo Tavu jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, Tavu patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām.  

Izvērtēšanai Tev tiks piedāvāti 60 apgalvojumi, no kuriem katrs atbilst kādai no profesionālajām jomām. Pareizu vai nepareizu atbilžu Interešu laboratorijā nav, jo jāvērtē būs tikai sava attieksme.

Izlasot apgalvojumu, novērtē, cik lielā mērā Tu tam piekrīti. Savu atbildi atzīmē uz termometra, izvēloties konkrētu vērtību diapazonā no -3 līdz +3.

Example image
  • -3 Pilnīgi nepiekrītu
  • -2 Drīzāk nepiekrītu
  • -1 Nedaudz nepiekrītu
  • 0 Ne piekrītu, ne nepiekrītu
  • +1 Nedaudz piekrītu
  • +2 Drīzāk piekrītu
  • +3 Pilnīgi piekrītu