Šeit, VĒRTĪBU SVĒRTUVĒ, ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības Tev dzīvē ir vissvarīgākās un attiecīgi – kāda varētu būt tā darba vide, kurā Tu justos vislabāk. Strādājot darbu, kas ir saskanīgs ar mūsu galvenajām vērtībām, palielinās iespēja, ka darbā jutīsimies priecīgāki un apmierinātāki, kā arī labāk sevi izpaudīsim profesionālajā jomā. Darba vērtības kalpo par kritērijiem, kas palīdz izšķirties par labu vienai vai otrai profesijai, darba vietai.

Tavā rīcībā tiks nodoti 70 darbību raksturojumi, kur katrs no tiem attiecas uz kādu no 14 svarīgākajām darba vērtībām. Izlasot katru darbības raksturojumu, apdomā, cik lielā mērā tajā ietvertā doma ir Tev svarīga, domājot par savu ideālo darba vidi, profesiju. Sniedz savu vērtējumu, izvēloties atbilstošo ciparu diapazonā no 1-5. Kad būsi novērtējis visus darbību raksturojumus, Tu iegūsi kopskatu ar 14 vērtībām un varēsi uzzināt par katras vērtības nozīmi.

Example image
  • 1 Nav nozīmīgi
  • 2 Nenozīmīgi
  • 3 Ne nozīmīgi, ne nenozīmīgi
  • 4 Nozīmīgi
  • 5 Ļoti nozīmīgi